Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214 Phần mềm

Phần mềm

Refine Search

Asustor AS-SCL01 1CH Camera License

Asustor AS-SCL01 1CH Camera License

Asustor AS-SCL01, Camera License dành cho phần mềm Surveillance Center, giúp bạn mở rộng quy mô..

709,000đ Ex Tax: 709,000đ

Asustor AS-SCL04 4CH Camera License

Asustor AS-SCL04 4CH Camera License

Asustor AS-SCL04, Camera License dành cho phần mềm Surveillance Center, giúp bạn mở rộng quy mô..

2,789,000đ Ex Tax: 2,789,000đ

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT1-9

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT1-9

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

2,599,000đ Ex Tax: 2,599,000đ

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT10-19

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT10-19

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

1,939,000đ Ex Tax: 1,939,000đ

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT20-49

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT20-49

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

1,729,000đ Ex Tax: 1,729,000đ

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT50

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT50

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

1,299,000đ Ex Tax: 1,299,000đ

NComputing vSpace Pro 1 Year Extended Connection License for RX Device

NComputing vSpace Pro 1 Year Extended Connection License for RX Device

vSpace Pro 1 Year Extended Connection License for RX Device..

1,069,000đ Ex Tax: 1,069,000đ

NComputing vSpace Pro Perpetual Extended Connection License for RX additional 2 Year support only

NComputing vSpace Pro Perpetual Extended Connection License for RX additional 2 Year support only

vSpace Pro Perpetual Extended Connection License for RX additional 2 Year support only..

2,119,000đ Ex Tax: 2,119,000đ

Synology Extended Warranty 201

Synology Extended Warranty 201

Synology Extended Warranty 201 - For Mainstream DevicesSynology Extended Warranty is currently ..

2,000,900đ Ex Tax: 1,819,000đ

Synology Extended Warranty 202

Synology Extended Warranty 202

Synology Extended Warranty 202 - For Mainstream DevicesSynology Extended Warranty is currently ..

5,608,900đ Ex Tax: 5,099,000đ

Synology MailPlus 100 Licenses

Synology MailPlus 100 Licenses

Synology MailPlus 100 Licenses..

11,209,000đ Ex Tax: 11,209,000đ

Synology MailPlus 20 Licenses

Synology MailPlus 20 Licenses

Synology MailPlus 20 Licenses..

27,909,000đ Ex Tax: 27,909,000đ

Synology MailPlus 5 Licenses

Synology MailPlus 5 Licenses

Synology MailPlus 5 Licenses..

7,129,000đ Ex Tax: 7,129,000đ

Synology Virtual DSM License

Synology Virtual DSM License

Synology Virtual DSM LicenseModelMax System Memory InstalledMax Virtual DSM Instances (1 vCPU / 1 GB..

4,229,000đ Ex Tax: 4,229,000đ

vCloudPoint vMatrix

vCloudPoint vMatrix

Phần mềm vmatrix Server Manager, được cài đặt trên máy host, tăng cường hiệu quả làm việc và khả năn..

Ex Tax: 0đ

Showing 1 to 15 of 16 (2 Pages)