Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214Notice: Undefined index: askforquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 212Notice: Undefined index: quotationtext in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 213Notice: Undefined index: productquote in /home/vcuser/domains/store.vietcorp.com/storage/modification/catalog/controller/product/category.php on line 214 NAS

NAS

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay Mở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2) Dung lượng lưu trữ đến 120TB Thiết bị..

5,245,900đ Ex Tax: 4,769,000đ

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay Mở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2) Dung lượng lưu trữ đến 120TB Thiết..

5,245,900đ Ex Tax: 4,769,000đ

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 144TBThiết bị ghi..

8,336,900đ Ex Tax: 7,579,000đ

Asustor AS1004T v2 NAS 4-Bay

Asustor AS1004T v2 NAS 4-Bay

Asustor AS1004T v2 NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 144TBThiết bị ..

8,336,900đ Ex Tax: 7,579,000đ

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

7,236,900đ Ex Tax: 6,579,000đ

Asustor AS3102T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS3102T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS3102T v2 NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ..

7,236,900đ Ex Tax: 6,579,000đ

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

11,020,900đ Ex Tax: 10,019,000đ

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

8,875,900đ Ex Tax: 8,069,000đ

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

12,142,900đ Ex Tax: 11,039,000đ

Asustor AS4002T NAS 2-Bay

Asustor AS4002T NAS 2-Bay

Asustor AS4002T NAS 2-BayMở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 120TBThiết b..

9,249,900đ Ex Tax: 8,409,000đ

Asustor AS4004T NAS 4-Bay

Asustor AS4004T NAS 4-Bay

Asustor AS4004T NAS 4-BayMở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 120TBThiết b..

12,252,900đ Ex Tax: 11,139,000đ

Asustor AS6004U Expansion NAS 4-Bay

Asustor AS6004U Expansion NAS 4-Bay

Thiết bị lưu trữ mở rộng 4-Bay Asustor AS6004UDung lượng lưu trữ 48TBỔ cứng đề xuất cho lưu trữ dữ l..

11,209,000đ Ex Tax: 11,209,000đ

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

8,985,900đ Ex Tax: 8,169,000đ

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

13,451,900đ Ex Tax: 12,229,000đ

Asustor AS6202T NAS 2-Bay

Asustor AS6202T NAS 2-Bay

Asustor AS6202T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168/TBThiết bị gh..

13,352,900đ Ex Tax: 12,139,000đ

Showing 1 to 15 of 83 (6 Pages)